A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
6 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Sever
Diades
Dia Internacional per a la Prevenció de l'Explotació del Medi Ambient en la Guerra i els Conflictes Armats
Llegendari

Conten que sant Sever era teixidor. Quan es va morir el prelat de Barcelona, els cristians de la ciutat es reuniren per elegir un nou bisbe. Parlaven molt i discutien més, i com més parlaven, menys s'entenien. I vet ací que del cel baixà un colom que donà tres voltes per damunt dels reunits i, després, va posar-se sobre el cap de sant Sever. Tots comprengueren que havia de ser el nou bisbe. Més tard hagué de fugir per defugir la persecució de Decià. Aquesta història la trobareu el dia 3 de març, per sant Magí, ja que aquest altre sant tingué molt a veure amb el que ens ocupa ara..

Paremiologia Per sant Sever faves a fer.
Per sant Sever, a batre el castanyer i el noguer també.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 6 de novembre de 1978 es lliurà al president Tarradelles l'avantprojecte d'Estatut de Catalunya.