A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
4 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Carles Barromeu i santa Modesta
Diades
Llegendari

El tenien per patró els qui tractaven amb arròs i els midonaires.

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 4 de novembre de 1312 el concili provincial reunit a Tarragona declarà lliures i absolts als cavallers templers. Els béns que tenien a Catalunya, però, passaren a l'ordre de Sant Joan i amb els de València fou instituït l'ordre de Montesa.

1946 - Es constitueix la UNESCO.