A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
MARÇ

És el tercer mes de l'any. El seu nom prové del llatí Martius, Mart, déu de la guerra al qual els romans l'havien consagrat. Els calendaris lunars començaven al primer punt d'Àries, inici de la primavera.

Climatologia:
A voltes se l'ha representat per un minyó de tres cares: una bufant, l'altra rient i la tercera ferrenya, que indiquen el temps variable d'aquest mes.
Tenir set cares com el març.
Fer més coses que el març.
Mes marçal, fort temporal.
No hi ha març que no marcegi, boig que no bogegi ni fill d'ase que no brami.
Si el març no marceja i l'abril no abrileja, tot l'any bogeja.
Pel març no et llevis ni un pedaç.
El març marçot ronca fins que és mort.

Calendari agrícola i ramader

Camps i conreus
Aquest és un dels mesos que registra una major activitat camperola ja que és temps d'eixarcolar els sembrats i d'arrencar les males herbes.
Pel març herbes per totes parts.
Aigua de març, germa als sembrats.
Pluja de març, dóna faves i furta blat.
Per sant Benet, canamó o canamet.

Horta
El cigró per sant Josep, just sembrar i tot just nat.
Ni dona desvergonyida ni planta pel març florida.
El meló, ni sembrat pel març, ni nascut de maig.

Arbredes
Quan pel març trona, l'ametlla és bona.
Pel març sembra figueres, si les vols feineres.
Per sant Geroni palpa els préssecs.

Vinya
Pel març cal treballar la vinya: s'ha de cavar-la, podar-la i adobar-la.
Tota la vinya stimada, pel març treballada.
Si no treballes la vinya pel març, poc vi veuràs.
Si vols bona vinada, pel març cavada i podada.
Diu la vinya: l'amo em planta, l'amo em poda, l'amo em lliga i el març em dóna vida.
Per sant Josep pàmpols al cep.

Avicultura
És el millor mes per posar llocades; és quan coven millor i treuen més pollets.
Covar més que una lloca de març.

Bosc:
Març ventós i abril plujós, fan l'abellar ruïnós
Abelles i bestiar boví, pel març se sol morir.
Picada d'aranya, la mortalla, picada d'escurçó, l'extremaució, picada d'escorpí, no dóa temps a pujar al llit.

Ramaderia
El mes de març és matador de bestiar i és temps de xollar ovelles i d'esquilar el bestiar en general.
Març marçot, mata l'ovella i l'ovellot.
Si vols el velló fi, ton les ovelles per sant Albí.
Per març ton les ovelles, tant les joves com les velles.
Arribat el març, a tondre les ovelles per totes parts.
Pel març, a esquilar els ases per totes parts, que per sant Marc, ja fóra tard.

Pesca
En aquest moment de l'any s'iniciaven les pesqueres:
Per santa Caterina, a pescar sardina.
Pel març, xarxes a la mar.
Quan el març hagi passat, mariner fes-te a la mar.

Calendari de festes:
3.- Sant Medir
19.- Sant Josep