A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
29 DE MARÇ
Santoral Sant Ciril i sant Eustasi
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 29 de març de 1922 celebraren una reunió a Barcelona els notaris de Madrid, Barcelona, Burgos, Saragossa i Navarra. Acordaren entre altres punts que els notaris havien de conèixer l'idioma o dialecte del país on exercissin.