A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
28 DE MARÇ
Santoral Sant Doroteu
Diades Dia mundial de l'EPOC
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 28 de març de 1485 fou ajusticiat a Barcelona Pere Joan Sala (Granollers de Rocacorba, ? – Barcelona, 1485) que va ser el cabdill dels remences radicals que va encapçalar la segona guerra remença, que comença amb l'Alçament de Mieres el 1484.