A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
24 DE MARÇ
Santoral Sant Agapit
Diades Dia mundial de la tuberculosi
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 24 de març de 1875 va morir a Figueres Josep Ventura i Casas, en Pep Ventura i també va morir, el 1916, en el naufragi del "Sussex" el compositor Enric Granados.

Fets esportius catalans

El 24 març de 1904 va ser fundada l'Associació de Lawn Tennis de Barcelona, que el 1913 es va anomenar Associació de Lawn Tennis de Catalunya i que el 1966 va adoptar el nom de Federació Catalana de Tennis.