A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 DE MARÇ
Santoral Sant Ambròs.
Diades Dia mundial del son i dia mundial de la felicitat.
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 20 de març de 1980 se celebraren eleccions per al Parlament de Catalunya.