A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 DE MARÇ
Santoral Sant Salvador d'Horta
Diades  
Llegendari Sant salvador d'Hota, de molt xicarró fou pastor i conten que, sense haver sentit mai tocar el flabiol, el feia sonar tan bé que fins i tot les ovelles i els xais ballaven.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 18 de març de 1981 neix la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes en un acte celebrat al paranimf de la Universitat de Barcelona. La campanya de naixement de la Crida tingué la seva culminació en un acte massiu al Camp Nou, on s'aplegaren 100.000 persones el 24 de juny de 1981.