A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 DE MARÇ
Santoral Sant Agapit
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 16 de març de 1938 s'inicien els bombardeigs aeris de Barcelona, per part de l'aviació legionària italiana i aviació alemanya, que terroritzen durant tres dies la població civil. En un marge de quaranta-una hores -de la nit del 16 de març de 1938 fina a primera hora de la tarda del dia 18- Barcelona sofrirà 14 alarmes aèries, amb dotze bombardeigs. Les xifres oficials de l'ajuntament de Barcelona van assenyalar 875 morts (d'ells, 118 nens), més de 1500 ferits, 48 edificis destruïts i 78 greument danyats. És considerat el primer bombardeig de saturació de la història i el segon que més morts va causar en la guerra espanyola en una sola de les incursions després del de Guernica.