A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
15 DE MARÇ
Santoral Santa Madrona
Diades Dia mundial dels drets del consumidor
Llegendari  
Paremiologia Santa Madrona, feu-me ser dona.
Orenetes per santa Madrona, l'hivern és fora.
La botifarra més bona, encetada per santa Madrona.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 15 de març de 1922 fou inaugurada a Barcelona la tercera Fira de Mostres i primera internacional.

Fets esportius catalans

El 15 de març del 1910 s'inaugurà a Barcelona la primera Exposición de Aeronáutica en España. El certàmen fou iniciativa de l'Associació de Locomoció Aèria, amb la qual organització hi varen cooperar una colla d'altres entitats fonamentades en l'expansió de l'aeronàutica, com varen ser-ho: "Club Aeri Santos Dumont", "Juventud Aviadora", secció d'Aviació de l'"Ateneo Enciclopédico Popular", en la qual organització hi va prestar el seu concurs la Sociedad de Atracción de Forasteros.