A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
14 DE MARÇ
Santoral Santa Matilde i santa Florentina
Diades Dia europeu per a la prevenció del risc cardiovascular
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres A santa Florentina se la invoca contra les picades d'escurçó i d'altres feristeles verinoses i danyoses.

Fets històrics catalans

El 14 de març de 1713 fou signat el Tractat d'Utrech, o tractat de l'abandó de Catalunya. Per l'esmentat tractat les terres catalanes quedaren abandonades a la sort dels exèrcits de Felip V.