A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
13 DE MARÇ
Santoral Sant Roderic i santa Patrícia.
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 13 de març de 1963 fou donada la Lletra d'Or al llibre Nosaltres els valencians de Joan Fuster. Amb aquest llibre havia inaugurat les seves activitats Edicions 62.