A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
11 DE MARÇ
Santoral Sant Eulogi
Diades Dia Mundial del ronyó
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

L'11 de març de 1908 fou inaugurada l'Escola Industrial de Barcelona.