A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
9 DE MARÇ
Santoral Sant Pacià i santa Francisca
Diades Dia de l'enfermetat renal en Espanya
Llegendari  
Paremiologia Valga'm sant Pacià que és el primer sant que es va afaitar.
Valga'm sant Pacià que és el sant millor que hi ha.
Tradicions i altres Per qüestions d'homonímia, sant Pacià és tingut per advocat de la paciència.

Fets històrics catalans

El 9 de març de 1963 fou obert al públic el Museu Picasso, instal·lat al palau Berenguer d'Aguilar del carrer Montcada de Barcelona.

Pastisseria festiva

El pastís de santa Francisca és un pastís de pa de pessic amb uns cilindres de xocolata, farcits de nata.