A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
8 DE MARÇ
Santoral Sant Joan de Déu
Diades Dia de la dona treballadora
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Joan de Déu és l'advocat i el patró de les persones asilades i dels malalts hospitalitzats.

Fets històrics catalans

El 8 de març de 1897 va néixer a Palafrugell l'escriptor Josep Pla i Casadevall.