A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
7 DE MARÇ
Santoral Santa Perpètua
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 7 de març de 1966 es constituí la Federació de Partits Socialistes de les diferents naconalitats de l'estat espanyol.

La Federació de Partits Socialistes fou un intent d'organització federal de partits i moviments socialistes de les diverses nacionalitats i regions d'Espanya. Aplegava Convergència Socialista de Catalunya, Partido Socialista Galego, Eusko Socialistak, Partido Socialista de Andalucía, Partit Autonomista Socialista de Canàries, Partit Socialista d'Aragó, Convergència Socialista de Madrid i altres grups. La seva línia socialista era d'esquerra autogestionària i federalista, alternativa al socialisme tradicional del PSOE.