A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
6 DE MARÇ
Santoral Sant Oleguer
Diades  
Llegendari Sant Oleguer era l'advocat contra pirates i moros. Conten que una vegada que una nau catalana navegava de nit amb tota tranquilitat, tres galeres mores l'anaven a sorprendre. sant Oleguer es presentà a bord, despertà a la gent que dormia i l'advertí del perill que corrien. Esperonats pel sant, assoliren vèncer a les tres galeres que buscaven brega.
Paremiologia
Tradicions i altres Sant Oleguer era advocat especial també en afers d'esclaus. Els qui en tenien se li encomanaven per tal que els mantingués submisos i obedients i, sobretot, perquè no fugissin.

Fets històrics catalans

El 6 de març de 1926 fou destituïda governativament la junta directiva del Col·legi d'Advocats de Barcelona pel fet de publicar en català la llista delsseus col·legiats.

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) és una corporació professional a la qual han de pertànyer els llicenciats en dret per a poder exercir a Barcelona i a d'altres municipis propers. Fou instituïda per una cèdula reial el 1832. Té la seva seu al Palau Casades, al carrer de Mallorca, número 283, de Barcelona.