A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
5 DE MARÇ
Santoral Sants Joan de la Creu i Adrià
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Sant Joan de la Creu, ja que no menges, beu.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 5 de març de 1519 es reuní, al cor de la catedral de Barcelona el consell de l'ordre del Toisó d'Or. Hi assistiren reis i nobles procedents de tota Europa.

L'Orde del Toisó d'Or és una orde civil i de cavalleria fundada l'any 1429. pel duc de Borgonya i comte de Flandes, Felip III de Borgonya. Els membres de l'ordre no podien ser "heretges". La insígnia consisteix en un collaret de baules entrellaçats de pedrenyals o pedres centellejants inflamades de foc amb esmalt blau i raigs de vermell rematant amb un be i el toisó tot d'or esmaltat. El velló al·ludeix al mite de Jàson i el velló d'or.

Escut reial amb el Toisó d'Or