A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
2 DE MARÇ
Santoral Sant Luci
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 2 de març de 1934 fou creat el Tribunal de Casació de Catalunya.

A la fotografia podem veure al seu president, Santiago Gubern (el personatge central) que també presidí aquest Tribunal en la seva restauració el 1936. A la seva dreta, Adolfo Fernandez-Moreda, president de l'Audiència Territorial de Barcelona

Fets esportius catalans

El 2 de març de 1915 Lluís Bonet va crear la secció de tennis dins el Club Gimnàstic de Tarragona.