A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
30 MAIG
Santoral Sant JustSant Ferran i santa Joana d'Arc
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 30 de maig de 1925 foren inaugurades a Barcelona les obres del ferrocarril subterrani del carrer de Balmes.

1843 - Els generals Joan Prim i Llorenç Milans del Bosch es pronuncien a Reus contra el govenr d'Espartero.