A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
24 MAIG
Santoral Nostra Senyora de la Providència.
Diades Dia europeu de les aus - Dia mundial dels parcs naturals
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 24 de maig de 1931 se celebraren a Catalunya eleccions a diputats a la Generalitat per a redactar l'Estatut.

Fets esportius catalans

El 24 de maig de 1914 el RACC organitzà la Copa Tibidabo, amb la pujada a l'Arrabassada.