A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 MAIG
Santoral Sant Bernardí, sant Baldiri i santa Basilia
Diades  
Llegendari  
Paremiologia

Sant Baldiri fesoler, sembrador de fesols menuts.
Aigua per sant Bernardí lleva pa i no dóna vi.

Sant Baldiri no té ciri
Per anar a la professó;
L'escolà li va al darrera
Amb el mànec del bastó.

Tradicions i altres Sant Baldiri era anomenat també sant Baldiri de les faixes ja que era invocat contra la trencadura. Els malalts que es guarien per la seva intercessió li oferien les faixes amb què s'enfaixaven.

Fets històrics catalans

El 20 de maig de 1988 fou inaugurada L'Exposició Universal de Barcelona.

Fets esportius catalans

El 20 de maig del 1929 s'inaugura l'Estadi Olímpic de Montjuïc construït amb la vista posada en la idea d'organitzar els Jocs Olímpics de 1936.

El 20 de maig de 1992 va conquerir el seu títol més preat: la Copa d'Europa, al mític estadi de Wembley i davant la Sampdoria.