A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 MAIG
Santoral Sant Teodot i sant Fèlix Cantalicio
Diades Dia internacional dels museus
Llegendari Sant Teodot era taverner i, per gràcia divina, feia tornar l'aigua en vi. Pouava l'aigua i, en arribar a les seves mans, la convertia en vi de la qualitat i mena que volia. Els taverners l'invocaven por poder fer el que ell feia.
Paremiologia Sant Teodot gloriós, feu-me fer els miracles que feieu vós.
Tradicions i altres  
 

Fets històrics catalans

El 18 de maig de 1875 arribà a Barcelona el gran quadre de Marià Fortuny que representa la batalla de Tetuan.

1939 - S'estableix oficialment a tot l'estat espanyol el règim de racionament dels principals productes alimentaris.