A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 MAIG
Santoral Sant Honorat
Diades Dia mundial dels museus
Llegendari Sant Honorat es va retirar a una ermita perduda al cim d'una muntanya. Per no avorrir-se, feia pa que enviava a la ciutat damunt d'un ruquet que marxava sol i el repartia entre els vilatans. Aquests, li posaven el pagament dins del morralet. Quan la bestiola havia enllestit el repartiment, tornava tota soleta a l'ermita del cim de la muntanya.
Paremiologia Sant Honorat gloriós, que enfornàveu els pans de dos en dos.
Per sant Honorat, el pèsol granat.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 16 de maig de 1894, va néixer a Barcelona Joan Salvat-Papasseit, escriptor.