A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
30 JUNY
Santoral Sant Marçal i santa Emiliana
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Del Juny enllà, el dia es comença a escurçar.
Juny acabat, dia escurçat.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 30 de juny de 1818 començà a funcionar a Barcelona la primera societat de diligències i missatgeria que existí a Espanya.