A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
27 JUNY
Santoral Sant Ciril i sant Ladislau
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 27 de juny de 1872 fou inaugurada a Barcelona la primera línia de tramvia.

1458 - Mor a Nàpols el rei Alfons el Magnànim.