A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
25 JUNY
Santoral Sant Guillem i santa Eva.
Diades
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 24 de juny de 1412 a Casp el nou jutges nomenats per a tractar la successió a la corona catalana arribaren a un acord que fou donat a conèixer el dia 28