A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
22 JUNY
Santoral Sant Paulí de Nola.
Diades Dia de l'administració pública de les Nacions Unides
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 22 de juny de 1343 Pere III el Cerimoniós és proclamat rei de Mallorca, amb la qual cosa els territoris del Regne de Mallorca resten reincorporats a la Corona d'Aragó.