A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
21 JUNY
Santoral Sant Lluís Gonzaga i sant Albà.
Diades Dia europeu de la música - Solstici d'estiu
Llegendari  
Paremiologia Sant Albà, ajudeu-me a llaurar.
Sant Albà, ensenyeu-me a cavar.
Tradicions i altres Sembla ser que sant Albà fou un rei que feia de pagès i qui va descobrir l'arada. En canvi, Sant Lluís Gonzaga era un personatge un tant peculiar: es complaïa en la mortificació del seu propi cos i tenia tanta por de les dones que no s'atrevia ni tan sols a mirar a la seva pròpia mare.

Fets històrics catalans

El 21 de juny de1883 va néixer a Tarròs (Urgell) Lluís Companys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya.

1212 - Batalla de les Navas de Tolosa, amb victòria dels exèrcits d'Aragó, Navarra i Castella contra contra els almohades. Pere el Catòlic, rei d'Aragó en fou l'heroi.