A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
19 JUNY
Santoral Sant Gervasi, sant Protasi i sant Os
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Sant Ós gloriós, feu que tothom sigui tan pelut com vós, perquè puguem pelar-los.
Tradicions i altres Diuen que sant Os era tan pelut, que tenia tot el cos recobert de pèl. Per aquest motiu els barbers el tenien per patró.

Fets històrics catalans

El 19 de juny de 1324, després de la caiguda de Càller, es signa la capitulació, segons la qual la República de Pisa cedeix a Jaume el Just tots els drets sobre Sardenya.