A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 JUNY
Santoral Santa Marina
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 18 de juny de 1291 va morir a Barcelona el rei Alfons II el Liberal.

1870 - S'inaugura el Congrés Obrer Espanyol a Barcelona. Aquest s'adherí a la ^rimera Internacional i constituí la Federació Regional Espanyola de l'AIT.