A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
17 JUNY
Santoral Sant Manuel, sant Sabel i sant Ismael
Diades Dia mundial de la lluita contra la desertització i la sequera
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 17 de juny de 1313, la Vall d'Aran entra a formar part de Catalunya,i el mateix dia de 1925 el governador civil de Barcelona, general Milans del Bosch, tancà el camp del F. C. Barcelona i comunicà que la sanció era per sis mesos atesa l'actitud del públic en sentir tocar la "Marxa reial".

1232 - Jaume I i Abu 'Abd Allah Muhamad, cadí de Menorca signen el tractat de Cap de Pera pel qual l'illa acceptava la sobirania del rei català.