A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
13 JUNY
Santoral Sant Antoni de Pàdua
Diades
Dia europeu de la prevenció del càncer de pell
Llegendari  
Paremiologia Sant Antoni, aquest ciri és meu perquè em feu trobar un bon hereu.
Sant Antoni beneït, feu-me trobar un bon marit que sigui bon home i ric i, si pot ser, tot seguit.
Sant Antoni té virtut: fa trobar el que és perdut, posa pau als matrimonis; alabat sia sant Antoni!
La rosada de ant Antoni mata el blat.
Per sant Antoni la perdiu vol matrimoni.
Sant Antoni de Pàdua i sant Francesc d'Asís, temps de malalties.
Tradicions i altres Sant Antoni de Pàdua és un sant que es va posar de moda per allà el segle XVIII. La paremiologia es parla de les seves virtuts.

Fets històrics catalans

El 13 de juny de 1688 a Manresa (el Bages) s'hi esdevé l'avalot de les faves, una revolta pagesa antisenyorial.