A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
12 JUNY
Santoral Sant Onofre i sant Nazari
Diades Dia mundial contra el treball infantil
Llegendari Conten que sant Nazari era un home d'allò més presumit, vreia que era l'home més "guapo" i ben plantat de la humanitat i, per aquest motiu, Déu el castigà fent-li créixer una mica cada dia el nas. Acabà tenint una fesomia tan grotesca que, el pobre home acabà boig.
Paremiologia Gloriós sant Onofre, deu-me un casador amb un bon cofre.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 12 de juny de 1859 al port de Barcelona es portaren a cap les proves de respiració al submarí "Ictineo" inventat per Narcís Monturiol