A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
9 JUNY
Santoral Sant Prim (Primus) i san Onofre.
Diades  
Llegendari Sant Onofre és el patró dels xocolaters i també és el protector contra llamps i trons, juntament amb santa Bàrbara. Aquest sant també va patir de mals pares. Corria el segle IV. Conten que el seu pare, un rei persa, només néixer, el va tirar a un braser encès. Sembla ser que el diable li va insinuar que era el producte de l'adulteri de la reina. Però el nadó en va sortir indemne.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 9 de juny de 1462 el pregoner de la Generalitat informà al poble de Barcelona que "el senyor rei i tots els qui són i seran en la seva companyia siguin tinguts, tractats i reputats com enemics de la cosa pública de Catalunya". Així començà la guerra dels catalans contra Joan II en defensa de les llibertats nacionals.

Fets esportius catalans

El 9 de juny de 1918 aterra a l’aeroport de Barcelona el primer avió. Va ser un Latécoère Salmson 300 de la línia de Pierre-Georges Latécoère, que va arribar de Toulouse amb destinació final Casablanca. Però el primer camp d'aviació que va tenir la ciutat de Barcelona va ser l'any 1916 i estava situat al Remolar (Viladecans), en els terrenys d'una granja avícola anomenada La Volateria, la qual li donava nom. Dos anys més tard es va construir un nou camp d'aviació, al municipi d'El Prat de Llobregat, a uns quants centenars de metres de l'anterior. I és aquí on va aterrar el primer avió.