A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
8 JUNY
Santoral Sant Medard
Diades Dia mundial dels oceans
Llegendari  
Paremiologia Quan plou per sant Medard, plou quaranta dies massa tard.
Sant Medard, plantador de cols i menjador de llard.
Si les vaques es mullen per sant Medard, no faran llet en tot l'any.Quan plou per sant Medard, de la collita se'n porta un quart; si plou per la Trinitat, s'emporta la meitat.
Tradicions i altres Segons la tradició, sant Medard sempre anava amb um pam de boca oberta i per aquest motiu era l'advocat dels tanoques i dels badocs.

Fets històrics catalans

El 8 de juny de 1922 foren inaugurades les obres del Metro Transversal.

Fets esportius catalans

El 8 de juny de 1927 es creà la Federació Catalana d'Aficionats al Billar.