A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
7 JUNY
Santoral Sant Moí
Diades  
Llegendari Conten que sant Moí era un ermità que vivia solitari en una ermita del terme de Besora. Era escloper i feia esclops sense eines. amb les mans tallava la llenya i obrava els esclops. Quan n'havia enllestit un parell, els deixava ran de camí perquè algun caminant que anés mal calçat els aprofités. Era sord com una tàpia i quasibé no parlava. El dia de la seva festa es feia un aplec i es repartia oli de la llàntia sucat en volvetes de cotó amb virtut per guarir el mal d'orella. A aquesta festa li deien l'aplec dels sords.
Paremiologia Sant Moí, feu-m'hi sentir.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El dia 7 de juny de 1640 diada del Corpus, es produí a Barcelona la revolta dels segadors contra les arbitrarietats dels terços castellans. Fou el famós Corpus de Sang.