A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
6 JUNY
Santoral Santa Càndida i sant Amans (Aimans)
Diades Dia mundial dels trasplantats
Llegendari Conten que sant Aimans havia estat marxant de vi i per gràcia divina convertia el vinagre en vi dolç.
Paremiologia Gloriós sant Aimans, feu tornar el vinagre bo per beure els sants.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 6 de juny de 1808 es lliurà la batalla del Bruc.