A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
4 JUNY
Santoral Santa Rut i sant Francesc Caracciolo
Diades Dia internacional dels nens innocents víctimes d'agressions
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 4 de juny de 1970 va morir a Brusel·les el Poeta Josep Carner i Puig-oriol.