A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
3 JUNY
Santoral Santa Clotilde
Diades Dia del donant d'òrgans
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 3 de juny de 1282 sortí de Portfangós, al delta de l'Ebre, l'armada catalana comandada per Pere II el Gran cap a les costes d'Àfrica.