A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
31 DE JULIOL
Santoral Sant Ignasi de Loyola
Diades  
Llegendari Sant Ignasi era militar i, en la defensa de Pamplona va caure ferit d'una cama. Els metges militars no el curaren com ell volia i va venir a Barcelona on, després de sofrir molt de temps i de consultar molts metges, va restar lleugerament coix, amb una cama més curta que l'altra. En ser molt alt i ben plantat, va creure que no esqueia per a un militar el seu defecte físic, i decidí abandonar la carrera.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 31 de juliol de 1936, amb motiu de l'aixecament militar, es reorganitzà el govern de la Generalitat.

Fets esportius catalans

El 31 de juliol de 1910, es va inaugurar l'Exposició d'Aerinàutica i Aviació.
Aquesta esposició estava ubicada en els amplis salons del Centre Català de Sabadell, situat al número 75 de la Rambla de la Ciutat.