A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
30 DE JULIOL
Santoral Sants Abdó i Senen
Diades
Llegendari  
Paremiologia Sant Nin i sant Non, pebrots i tomàquets, la festa dels hortolans.
Per sant Nin i sant Non, es talla el raïm de la planta i es penja a la llàntia.
Tradicions i altres Coneguts també com a sant Nin i sant Non eren els patrons de la terra abans de sant Isidre i també ho eren dels hortolans de Barcelona.

Fets històrics catalans

El 30 de juliol de 1929 entrà en funcionament a Barcelona el primer servei de semàfors per a regular el trànsit d'automòbils i vianants.