A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
29 DE JULIOL
Santoral Sant Olaf i santa Marta
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Santa Marta venerada, feu-me trobar posada honrada.
Un parenostre per a santa Marta, perquè la botifarra surti farta.
Per santa Marta la millor avellana.
Tradicions i altres Santa Marta era la patrona dels hostalers. També era patrona i advocada de les minyones i en aquesta diada feien festa. La fadrinalla treballadora defugia de casar-se amb una minyona ja que tenien fama de ser poc estalviadores: com que estaven acostumades a gastar el que no era seu, no filaven gaire prim.

Fets històrics catalans

El 29 de juliol de 1932 començà una vaga de rabassaires a la comarca del Penedès.