A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
27 DE JULIOL
Santoral Sant Cugat i santes Juliana i Semproniana
Diades
Legendari Santa Juliana i santa Semproniana segons diuen eren mataronines i foren convertides per sant Cugat, sacrificat a casa d'elles. Com que les santes el van enterrar amorosament, Dacià els féu llevar el cap a la plaça de sant Cugat. Llurs cossos foren traslladats a Mataró. Era costum anar a aquesta ciutat marítima per a fer-se un tip de llagosta. Eren famosos els gegants, uns dels millors de tot Catalunya.
Paremiologia
Tradicions i altres Mataró: Festa major de les Santes (Santa Juliana i santa Semproniana)

Fets històrics catalans

El 27 de juliol de 1276 morí a València el rei Jaume I el Conqueridor.