A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
26 DE JULIOL
Santoral Sant Joaquim i santa Anna
Diades
Llegendari  
Paremiologia Quan l'olla és al foc, se'n cuida sant Roc, i quan ja és cuinada, se'n cuida santa Anna.
Per santa Anna pinta la magrana.
Si plou per santa Anna, aigua per una setmana.
Per santa Anneta, pon sos ous l'oqueta.
Tradicions i altres

Les puntaires de la costa tenien a santa Anna per patrona perquè, segons diuen els de l'ofici, ella fou la qui va inventar les puntes. Festa Major del Vendrell.

Fets històrics catalans

El 26 de juliol de 1909 començà a Barcelona la Setmana Tràgica.

1936 - A Praga es deciudeix la creació de les Brigades Internacionals que lluitaren en la Guerra Civil espanyola. El centre de reclutament séstablí a Paris.