A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
23 DE JULIOL
Santoral Sant Apol·linar, sant Pol i santa Brígida
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Sant Pol havia estat aguller i fou qui va obrar la primera agulla de cosir, per aquest motiu era llur patró.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 23 de juliol de 1898 va néixer a Barcelona el dibuixant humorístic Valentí Castanys.

1936 - Es funda el Partit Socialista Unificat de Catalunya PSUC.