A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
22 DE JULIOL
Santoral Sant Teòfil i santa Magdalena
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Per santa Magdalena, l'avellana és plena, la figa madura, el raïm pintat i el blat ensacat.
Per santa Magdalena, l'avellana és plena, i per sant Llorenç, clava-li les dents.
Per santa Magdalena, l'avellana és plena, i el pinyó, madur.
Per santa Magdalena, l'avellana és plena, la figuera és plena.
Santa Magdalena pluja mena.
Qui bat abans de santa Magdalena, bat sense pena.
Tradicions i altres Fiestas de la Magdalena - Anguiano (La Rioja)
  Santa Magdalena és la patrona de la perfumeria, també era la patrona i advocada dels apoticaris, dels herbolaris i dels barbers.

Fets històrics catalans

El 22 de juliol de 1916 fou inaugurat a Barcelona l'Hospital de Sant Pau.

1835 - Revolta anticlerical a Reus, amb assalt i crema de convents de la ciutat. El moviment s'expandí ràpidament per Catalunya.