A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
21 DE JULIOL
Santoral Sant Daniel i santa Anneta
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Santa Anneta, ajudeu-me a la filadeta.
Santa Anneta de juliol, feu que el fus treballi tot sol.
Tradicions i altres Santa Anneta era la patrona de les filadores perquè ella ho havia estat i filava set fusades cada hora.

Fets històrics catalans

El 21 de juliol de 1936 es constituí a Barcelona el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes de Catalunya.

1348 - Pere III el Cerimoniós venç a Épila a les tropes de la Unió de nobles d'Aragó.