A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
19 DE JULIOL
Santoral Sant Arseni i sant Arnau i santes Justa i Rufina
Diades  
Llegendari Justa i Rufina tenien una botiga de plats i olles al Pedró (Barcelona). Al costat hi havia una taverna regida per un taverner que batejava molt, més i massa el vi. Un dia, indignats, els parroquians es presentaren a ca la Justa i la Rufina, doncs eren considerades persones molt entenimentades per tal de veure si, segons elles, el vi era o no era batejat com deia el taverner. Justa, que estava passant farina, els digué que tiressin el vi al sedàs i així veurien qui tenia raó. En abocar el vi, va caure una gran quantitat d'aigua a terra i, al sedàs, només quedaren quatre gotes de vi.
  A sant Arnau el tenien per patró i per advocat els tocadors de guitarra i de violí i els músics de corda en general perquè era constructor i músic d'instruments de corda.
Paremiologia Un parenostre a sant Arnau perquè ens tanqui el vent en clau.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 19 de juliol de 1131 morí Ramon Berenguer III el Gran.

1937 - L'aviació italiana bombardeja Tarragona.

Fets esportius catalans

El 19 de juliol de 1936 havia de començar l'Olimpíada Popular de Barcelona que havia de ser un esdeveniment esportiu de caràcter antifeixista, alternatiu als Jocs Olímpics de Berlín de 1936, i que finalment no es va dur a terme per l'inici de la guerra civil espanyola. Lluís Companys en va ser nomenat el president d'honor. Estava previst que l'Olimpíada Popular durés una setmana, fins al 26 de juliol.