A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 DE JULIOL
Santoral Sant Frederic i santa Marina
Diades Dia Internacional Nelson Mandela
Llegendari  
Paremiologia A santa Marina vés-hi fadrina, que si fadrina hi vas casada en tornaràs.
Tradicions i altres Sembla ser que sant Frederic acompanyava a Lluís el Pietós en la conquesta de Barcelona contra els sarrains, i fou qui celebrà la primera missa a l'església de sant Just.
  Reus: fira de santa Marina. Es feien una processó i més actes a l'esplanada del santuari de la Misericòrida

Fets històrics catalans

El 18 de juliol de 1922 Francesc Macià funda l'organització independentista Estat Català, als locals del CADCI de Barcelona.